BepBilgini.com'a Hoşgeldiniz!

BEP: Özel eğitim gerektiren birey için geliştirilen ve ailesi tarafından onaylanan bireyselleştirilmiş eğitim programı; bireyin, ailenin, öğretmenin gereksinimleri doğrultusunda hazırlanan ve hedeflenen amaçlarda verilecek destek eğitim hizmetlerini içeren özel eğitim programıdır. Bireyselleştirilmiş eğitim programları, bireyin tüm gelişim ve disiplin alanlarında gözlem, gelişim ve değerlendirme ölçekleri kullanarak ve hedeflenen gerçekleşme düzeyi doğrultusunda değerlendirilir. Bireyselleştirilmiş eğitim programları, grup hedefleri doğrultusunda öğrenciye özgü bireysel hedeflerin olması ve bu hedeflere nasıl ulaşılacağının belirlenmesidir. BEP bir özel eğitim programıdır. Özel gereksinimli öğrenciye kazandırılacak davranışların neler olduğu, bunların nasıl, nerede, ne zaman kazandırılmasını planlayan dökümandır. BEP yazılı bir döküman olduğu kadar aynı zamanda bir süreçtir. Yazılı bir doküman olarak BEP öğrencinin şu anki performans düzeyini, uzun dönemli amaçları, kısa dönemli amaçları, öğretim sürecini, öğretim hizmetlerinin zamanını, kullanılacak araç-gereçleri ve değerlendirme ölçütlerini içerir.

Haberler
Hic kayit yok!
 

BEP Niçin Kullanılmalı?

Engelli öğrenci BEP sayesinde farklılığını tamamen hissetmez. BEP öğrencinin engelinden ötürü olan farklı gereksinimlerinin neler olduğunu belirtir.

BEP öğrenci açısından mantıklı ve adildir.

Engelli çocuğun program dışına alınmadan diğer öğrencilerle bir arada oldukları ortamlarda yapılmalıdır. (Kaynaştırma)

Anne-babalar açısından; BEP planlamanın güvencesidir. Engelli çocuklarının normal sınıf ortamlarında eğitim öğretim almaları aileleri manevi açıdan tatmin eder.

Öğretmenler açısından; BEP kolayca ulaşılabilen ve geçerliliği olan bir veridir. BEP günlük ders planının temelidir. Öğretmeni ve öğrenciyi hedef alarak beklenen sonuç üzerinde tutar.

Öğrenci için bireysel bir program hazırlanır.

Öğrenciye göre özel amaçlar belirlenir.

Öğrencinin çalışmaları düzene girer.

Öğrencideki ilerlemeler görülür.

Öğrenciye motivasyon (isteklendirme) dağlamış oluruz.

Engelinden kaynaklanan farklı ihtiyaçları belirlenir.

Sağlanacak özel eğitim hizmetleriyle bilgi ve beceri eksiklerinin nasıl giderileceği açığa kavuşur.

Eğitiminde becerilerinin geliştirilmesi sağlanır.

Öğretiminde farklı düzenlemeler yapılır.

BEP ile öğrenci davranış kazanmaya başlar.

Kendi performansını en üst düzeye çıkarır.

BEP bireyi bağımsız yaşama hazırlar.

BEP öğrenciye özeldir.

BEP Neleri İçerir?

Bireyin mevcut performansını,

Öncelikli ihtiyaç listesinin çıkartılması,

Uzun Dönemli Amaçları,

Kısa Dönemli Amaçları,

Öğretimsel amaçları,

Öğretim araç gereç ve materyallerini,

Bu tür hizmetlere başlanması düşünülen zaman ve süreyi,

Ölçüt ve değerlendirmeyi, içerir.

BEP'in Temel Amacı

Özel gereksinimli öğrencilere en üst düzeyde yararlanabilecekleri eğitim fırsatlarını sunmaktır.

BEP, bireyi topluma uyumlu ve yararlı hale getirmeyi amaçlar.

BEP ile, öğrenci davranış kazanmaya başlar.

BEP ile, öğrenci kendi performansını en üst düzeye çıkarır.

BEP'in Yararları

1. Öğrenciye Yararları:

Öğrenci için bireysel bir program hazırlanır.

Öğrenciye göre amaçlar belirlenir.

Öğrencinin çalışmaları bir düzene girer.

BEP sayesinde öğrencide ilerlemeler görülür.

Öğrenciye motivasyon sağlamış oluruz.

Engelinden kaynaklanan farklı ihtiyaçları belirlenir.

Sağlanacak özel eğitim hizmetleriyle bilgi ve beceri eksikliklerinin nasıl giderileceği açığa kavuşur.

Eğitiminde becerilerinin geliştirilmesi sağlanır.

Öğretiminde farklı düzenlemeler yapılır.

BEP ile öğrenci davranış kazanmaya başlar.

Kendi performansını en üst düzeye çıkarır.

BEP bireyi bağımsız yaşama hazırlar.

2. Öğretmene Yararları:

Öğretime nereden başlayıp sırasıyla neyin, nasıl, ne süreyle öğretileceği konusunda öğretmeni yönlendirir.

Öğretmen için bir plan ve kılavuz görevi görür.

Ölçme-değerlendirme daha kolay olur.

Çocuğun hedeflenen amaçlar doğrultusunda ilerlemesini görür.

Sınıf öğretmeninin alternatif geliştirmesini sağlar.

3. Anne-Babaya Yararları:

Aile çocuk hakkında bilgi sahibi olur.

Önceden kazanacağı davranışları bilir.

Okul ile anne-baba arasındaki görüş farklılıkları ortadan kalkar.

 
 
 
İletişim
Kullanım ve Gizlilik
Site Haritası
BepBilgini.com 2015